Obozy przymiejskie

Corocznie, w okresie ferii wiosennych powiatu turnowskiego, przygotowujemy zimowy obóz przymiejski.

Do uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy o kontaktut.

Szybki kontakt

+420 731 655 430

Napisz do nas