Bezpečné Hory

171220

Společenské rozestupy

Lyžování je venkovní sport, a proto i rizika přenosu viru jsou menší než ve vnitřních prostorách. Naše škola se plně řídí státními nařízeními a naši zaměstnanci dělají maximum pro udržení potřebného rozestupu mezi lidmi.

Ochranná rouška

Ve všech vnitřních prostorách naší školy jsou zaměstnanci i hosté, vyjma dětí do povoleného věku, povinni nosit ochranné roušky dle platných předpisů. Doporučujeme nosit zdravotní obličejové roušky, ale povoleny jsou i šátky, bafky nebo šály. Nutností je mít současně zakrytý nos i ústa.

Dezinfekční prostředky

Naše škola zajistí potřebné množství doporučených dezinfekčních prostředků ve vnitřních prostorách. Každý zaměstnanec naší školy si bude ruce pravidelně dezinfikovat.
Ochranné bariéry
Kde je to technicky možné, a kde v naší provozovně dochází k časté komunikaci mezi klienty a zaměstnanci, instalujeme ochranné plastové bariéry.

Rezervace online

Naše škola umožňuje klientům rezervovat služby online. Doporučujeme všem hostům, aby této možnosti využili a minimalizovali čas strávený v provozovnách.

Bezpečnost dětí

I přesto, že u dětí má průběh nemoci Covid-19 většinou lehký průběh nebo žádné příznaky, mohou se děti stát přenašeči tohoto viru. Při výuce dětí budou lyžařští instruktoři dbát na omezení kontaktních aktivit a cvičení.

Velikost skupin

Naše škola omezí velikost skupin na maximálně 8 osob. Hostům bude doporučeno využívat více privátní výuky.
Dohled během polední pauzy
Naše škola bude nabízet dohled během polední pauzy v závoslosti na aktulní situaci a platných nařízeních v gastronomii. Uděláme vždy maximum pro to, aby se čas strávený ve vnitřních prostorách minimalizoval.

Lyžařské závody a jiné akce

Pořádání lyžařských závodů a jiných akcí se bude vždy řídit aktuálními předpisy a nařízeními. Při pořádání závodů zajistíme dostatečné rozestupy a omezení shromažďování více lidí v prostorách startu a cíle, i podél trati. Všechna případná vyhlašování výsledků budou probíhat ve venkovních prostorách se zajištěním potřebných rozestupů.