Provoz lyžařských škol

191120

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že MZd bude chtít schvalovat samostatná oficiální pravidla pro lyžařské školy. Pro LŠ je to pro představu zhruba toto (kromě všeobecných opatření typu pravidelná dezinfekce společných provozních prostor, pomůcek, apod.): V provozních prostorech se předpokládá nošení roušek, větší bezkontaktnost /zabezpečení odstupů mezi zaměstnancem a klientem ve vnitřním prostoru 2m, ve venkovním 1,5m, zmenšení výukových skupin (max. 10 osob), přesun některých akcí z vnitřních prostor do exteriéru (např. vyhlášení závodů apod.). Navíc při organizaci výuky preferovat individuální lekce a udržení složení skupin.